"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)
 • Nowe władze Stowarzyszenia

  Dnia 12 czerwca 2021 roku wybrano nowe Władze Stowarzyszenia "Fala Nadziei".
  Skład Zarządu :
  Prezes Zarządu - Jolanta Czajka-Nowicka
  Wiceprezes Zarządu - Ewa Stencel
  Członek Zarządu - Mirosława Lehman
  Skład Komisji Rewizyjnej:
  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Krystyna Mleczkowska
  Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Anna Strawińska
  Członek Komisji Rewizyjnej - Roman Korolko