"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)
  • Zebranie Walne członków

    30 marca br. w sali ADREM w Gdańsku Oliwie przy ul. Czyżewskiego 14odbyło sięWalne Zebranie członków Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę FALA NADZIEI. Z powodu problemów z funkcjonowaniem sprawozdawczości internetowej, nie poruszono wszystkich zaplanowanych punktów spotkania i zebranie zostało przerwane. Dokończenie Walnego Zebrania członkow zaplanowano na 18 dzień maja. Wszystko wskazuje na to,że będzie to Zebranie wyjazdowe, połącznone z częścią rekreacyjną w stanicy wodnej na Złotej Górze koło Kartuz. Gdy ustalimy więcej szczegółów - członkowie zostana powiadomienio tym listownie.

    Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia

    Chorych na Łuszczycę FALA NADZIEI