"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)
  • Wstrzymujemy nasze wspólne spotkania.

    W związku z sytuacja epidemiologioczną w kraju iszerzącą się pandemią Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę FALA NADZIEI wstrzymuje wszystkie zaplanowane spotkania członków i władz Stowarzyszenia do odwołania.