"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)
 • Zebranie Walne Członków i nowe władze FALI NADZIEI

  17 marca w Gdańsku,odbyło się Walne Zebranie członków Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczyce FALA NADZIEI. Zgodnie z programem zebrania wysłuchano i przyjęto sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej za 2017 r. W związku z tym, że w 2018 r. upływała kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybrano nowe władze naszego Stowarzyszenia na kolejną kadencję.

  Wolą członków stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu do Zarządu wybrano: Romana Korolko (prezes), Mirosławę Lehman (wiceprezes), Anitę Pietrzykowską, Jerzego Balewskiego, Kazimierza Kiżewskiego (członkowie Zarządu).Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Jolanta Czajka – Nowicka (przewodnicząca), Krystyna Mleczkowska i Ewa Stencel.

  Bardzo dziękujemy uczestnikom zebrania za udział i okazane zaufanie. Dużo pracy przed nami wszystkimi i zachęcamy do współpracy i zgłaszania pomysłów lub dzielenia się swoimi problemami. Będziemy się starali Państwu pomóc na miarę naszych możliwości. W dalszym ciągu ważna jest integracja osób chorujących na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów, a także działalność na rzecz szerzenia świadomości społecznej o problemach naszego środowiska i możliwościach jakie dają skuteczne i nowoczesne metody leczenia.

  Roman Korolko

  Prezes Pomorskiego StowarzyszeniaChorych na Łuszczycę

  FALA NADZIEI w Gdańsku