"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)
  • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

    W dniu 18 marca 2017 r. w Sali klubu „ADREM” w Gdańsku -Oliwie przy ul. Czyżewskiego 14 odbyło się Walne Zebranie członków Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei”. Podczas spotkania Pan Jerzy Gała - prezes Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i prac zarządu za 2016 rok. Przewodnicząca komisji rewizyjnej Pani Jolanta Nowicka – Czajka przedstawiła sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2016. Oba sprawozdania zostały przyjęte przez członków. Zdecydowano o kontynuacji działalności Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego w 2017 r.