"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Archiwum działalności Stowarzyszenia

(2015-02-28)
(2014-11-22)
(2012-09-28)
(2010-12-11)
(2007-12-17)