"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Spotkanie Noworoczne dla członków Stowarzyszenia

Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę Fala Nadziei
informuje Państwa, iż w dniu 05 stycznia 2013 o godz. 15.00
odbyło się spotkanie noworoczne, członków Stowarzyszenia
w sali konferencyjnej (1 piętro) Hotelu Szydłowski
przy ulicy Grunwaldzkiej 114
Dla wszystkich przybyłych prezent-niespodzianka