"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

VI Wyjazdowe spotkanie w Jantarze

Członkowie Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę "Fala Nadziei"
już po raz szósty spotkali się na Mierzei Wiślanej w Jantarze,
na wyjazdowym spotkaniu integracyjno-terapeutycznym, które odbyło
się w dniu 16.06.2012 r