"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 2012

Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych Na Łuszczycę "Fala Nadziei"
informuje Państwa, iż w dniu 22.04.2012
odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia
w Centrum Biznesowo-Konferencyjnym
Gdańsk ul. Do Studzienki 34 B