"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 2011

Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych Na Łuszczycę "Fala Nadziei"
informuje Państwa, iż w dniu 23.04.2011
odbyło się Walne Zgromadzenie,
w średniej sali konferencyjnej (I piętro) w Hotelu Szydłowski
przy ul. Grunwaldzkiej 114

Na Walnym Zgromadzeniu uchwalono między innymi, że
od 01.05.2011 roku wzrasta składka członkowska do 10 zł za miesiąc
i dla nowo przyjętych członków powstaje obowiązek uiszczenia wpisowego w wysokości 20 zł