"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

III Wyjazdowe spotkanie w Jantarze

Dnia 20.06.2009 w Jantarze, na mierzei wiślanej po raz III odbyło się spotkanie
Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę "Fala Nadziei"

Wzmocnieni dobrą kawą z ciastkiem serwowaną przez Pana Wiesława
członka Stowarzyszenia, właściciela Gospody Przy Młynie, który udzielił nam gościny,
przystąpiliśmy do wysłuchania wykładu Pani dr psychologii Beaty Popielarskiej
pt. "Psychologiczne aspekty postrzegania własnego ciała u osób cierpiących z powodu łuszczycy".
Po wykładzie odbyła się ożywiona dyskusja.
Rozważaliśmy trudną sytuację finansową polskiego lecznictwa i kompletny brak środków przeznaczanych przez NFZ na leczenie biologiczne pacjentów chorujących na łuszczycę.
Ustaliliśmy, iż należy podjąć działania zmierzające do uwrażliwienia władz i decydentów na ten problem.
Po wykładzie udaliśmy się na spacer, gdzie wśród szumu fal i promieni słonecznych korzystaliśmy z uroków polskiego morza.
Po obfitym, aczkolwiek zdrowym (świeża rybka) obiedzie uczestnicy udali się do domów z postanowieniem przyjazdu już za rok !!!