"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 2008

W dniu 29.03.2008 r. o godz. 12.00 odbyło się Walne Zgromadzenie
Członków naszego Stowarzyszenia w centrum Handlowym "Manhattan"
w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 82 na III piętrze.